kropkaKontakt

Akta Archiwa sp. z o.o.
80-298 Gdańsk ul. Bysewska 30 A
tel. 691 220 940
akta@archiwa.com.pl
NIP 585-140-67-33
Kapitał zakładowy 50000 PLN
(w całości opłacony)
SR Gdańsk-Północ Wydz. VIII Gospodarczy
KRS nr 0000263062
Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego DIF/GE 6318/01/07

Telefon

tel. 691 220 940


akta@archiwa.com.pl