kropka Niszczenie dokumentacji

Drzewo

Profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów, to takie, po którym zapisane w dokumentach dane nie będą możliwe do odczytania czy odtworzenia przez osoby nieupoważnione.

Duża ilość akt oraz poufność informacji wymagają niszczarki przemysłowej spełniającej 3 stopień bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN 32757.

W takich i wielu innych przypadkach, służymy Państwu pomocą.

Ceny niszczenia ustalamy indywidualnie, zależnie od lokalizacji, ilości i zakresu usług.

kropka Kompleksowa oferta

Człowiek
  • Załadunek w worki, pojemniki, kosze, palety
  • Zaplombowanie i ważenie
  • Wystawienie protokółu zdawczo‑odbiorczego
  • Transport z zachowaniem poufności
  • Zniszczenie w niszczarce przemysłowej
  • Zbelowanie odpadu
  • Wystawienie certyfikatu zniszczenia

tel. 691 220 940


akta@archiwa.com.pl