kropka Przechowywanie dokumentów

Ustawowe okresy przechowywania dokumentacji oraz poufność danych wymuszają dużą ilość miejsca na jej przechowanie.
Ponadto dokumentacja kadrowo-płacowa powinna być przechowywana w określonych warunkach pod względem temperatur i wilgotności.

Oferujemy bezpieczne przechowywanie w magazynie spełniającym warunki m. in. dla dokumentacji osobowej i płacowej, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.
( Dz. U. nr 32, poz. 284).
Maksymalną wysokość opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania określa Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r.
(Dz. U. Nr 28, poz. 240).

Jesteśmy wpisani do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego DIF/GE 6318/01/07

Jeśli mają Państwo dokumentację, która wymaga przechowywania - zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ceny ustalamy indywidualnie. Uzależnione są od ilości dokumentów, okresu przechowywania i zakresu usług (dostępność, opakowanie, uporządkowanie, spis, sposób płatności).

Bindownica
Author: zeszyt1

kropka Kompleksowa oferta

  • Pakowanie akt do pudeł archiwizacyjnych zbiorczych
  • Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego akt
  • Załadunek, transport i rozładunek
  • Bezpieczne przechowywanie w obiekcie strzeżonym
  • Wyszukanie i udostępnianie akt
  • Dostarczenie akt bezpośrednio do Klientów
  • Sporządzanie kserokopii
  • Sporządzanie i wysyłanie skanów
  • Zniszczenie po upływie czasu przechowywania

tel. 691 220 940


akta@archiwa.com.pl